Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAĞLIK SERVİSİ

   Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda; eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu düşünülerek, cezaevimizde bulunan hükümlü/tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak üzere cezalarının infazı sürecinde eksiksiz ve tam anlamıyla faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.Kurum Sağlık Servisinde 1 Doktor ve 4 Sağlık Memuru görev yapmaktadır.Cezaevimizde Kurum Reviri tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Tutuklu ve hükümlülerin cezasının infazı için cezaevimize getirildiklerinde ilk kabul muayeneleri doktor tarafından yapılarak, sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol eder, kendisi için açılan sağlık fişine kaydedilerek rapor düzenlenir.

  • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler doktor kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak, tetkik ve tedavileri yaptırılmaktadır.

  • Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hem de dış dünya ile irtibat halindedir. Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

  • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum revirine çıkartılarak muayeneleri yapılmaktadır. Acil durumlarda hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde, en kısa zamanda hastanelere acil sevkleri sağlanarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

  • Kurum revirinde yapılan muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak ve doktor gözetiminde tedavi edilmesi gerekiyorsa, cezaevleri kampüsü içerisinde bulunan sağlık ünitesi polikliniğine yatışı sağlanarak tetkik, muayene ve tedavisi yapılmaktadır.

  •Kurumumuz, il dışından tedaviye gelen, tutuklu ve hükümlülerin en iyi şekilde ve şartlarda tetkik ve muayenelerini yaptırılarak, tedavileri bitiminde geldikleri cezaevine tekrar sevkleri sağlanmaktadır.

  • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

  • Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

  •Kurumumuz revirinde, hükümlü ve tutukluların doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda; pansuman ve enjeksiyonlrı, hijyenik koşullarda günlük ve aksatılmadan yapılmaktadır.

  • Kurum reviri dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçerek tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler. Cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

  • Kurum revir doktoru, her ay hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

  • Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum doktoru muayene ve kabul heyetince kontrol edilir. 

  • Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

  • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

  • Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revirine bağlı olmak üzere tüm tıbbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

  • Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir. Kurum Müdürlüğümüz ve revirimiz; sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup; bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir. Kurum müdürlüğümüz ve revirimiz, tedavi ve muayene, acil müdahale, sağlık tedbirleri, yiyeceklerin uygunluğu, hijyen, temizlik, ısıtma, aydınlatma, havalandırma, kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda hükümlü ve tutukluların gerekli uygun şartların sağlanması ve oluşturulması konusunda gerekli özeni göstermekte ve sağlamaktadır.

  Adres

  Kömürcüler Mahallesi 2711 No:6 Döşemealtı/ANTALYA

  Telefon

  0242 423 13 60 - 0242 423 13 61 GSM: 0506 600 63 07

  FAX: 0242 423 13 44

  E-Posta

  abbantalya.ltcikisaretadalet.gov.tr